top of page

הדר 18.7.08

היום הסתיים טיול בן יומיים של מועדון רו"י (רוכבי הארלי בישראל) ברמת הגולן ובגליל.

ביקשתי לשלב במסלול הטיול ביקור והדרכה ב"מצפור רן", הן בשל החשיבות שאני מוצא בכך באופן אישי והן

בשל הסמיכות הכרונולוגית מבחינת התאריך ליום הנפילה.

היה היום חם מאוד מאוד באזור ולכן רק חלק מהרוכבים טיפסו למצפור,

אולם לכל מי שעלה הייתה זו חוויה מרגשת ומיוחדת במינה.

במצפור, סיפרתי את סיפורו של רן באריכות וקיימנו רגע של התייחדות.

אני מצרף לך כמה תמונות מהארוע:-

שולח חיבוק ענק לכולכם בימים אלה ובכלל...

bottom of page