top of page

גלית שלום (אורי, לקוח מנס ציונה)

יתכן ואת לא מכירה אותי ואפילו בשמי, אם כי טיפלתי בענייני עם רן.
רן תכנן עבורי בית בנס ציונה ונקשרתי אליו כחבר ורע.
חשבתי לבנות בית זה ולמכרו, אבל אינני יכול נפשית לעשות זאת. רן השקיע בבית הזה את היצירתיות שלו ואת כל מאוייו ללא כל התייחסות לפן הכלכלי של עבודתו. שרית (רעיתי) ואני החלטנו לעבור ולגור בבית זה לאחר שיבנה ובדרך זאת לשמור על הקשר עם ידידי.
אחד מהדברים שתרם לקשרי הידידות בין רן לביני היה בני שהוא טייס בחיל האויר, ולצערי, אחי שנפל במלחמת של"ג מקשר בינינו בנדבך נוסף- נדבך השכול.

אם יש דבר שבו אוכל לסייע זה יהיה לי לכבוד.

בברכה,
אורי.
bottom of page