top of page

גליה אופיר (מחנכת)

הייתי רחוקה מאד, מעבר לים, כאשר פרצה במלחמה. הבשורה שנהרג טייס צרבה בלב מאד. מיד חיפשתי בעיתונות הישראלית את שם ההרוג. בתחילה השם לא היה מוכר לי, מקום המגורים לא התאים, הגיל לא נראה לי ואת השם יהושע לא זכרתי.
כעבור שבועיים כאשר ביתי שרן יהושע כוכבא הוא רן כוכבא שלנו, הכאב היה גדול מאד. מיד עלו פניו של רן בזכרוני: הילד החייכן, הג'ינג'י השובב של הכתה, השטותניק. פנים כאלה לא שוכחים.
הכי, ובכל זאת רן בלט בשמחת החיים.
הייתה ברן עוצמה מדהימה לרכז סביבו את החבר'ה, הוא היה בעל כושר מנהיגות ייחודי, השפעה וכריזמה מיוחדת. אני זוכרת את הפטריוטיזם שלו והשאיפה שלו להשפיע.
גם חבריו לכתה ניבאו לו עתיד גדול בתחום המנהיגות, וכך נכתב עליו בספר המחזור:

לבחור בחיים מספר שאיפות,
טייס, רמטכ"ל וראש ממשלה לפחות...
bottom of page