top of page

מצפה רן

שביל החידות והמצפה הינו פרויקט משותף לבני משפחת כוכבא ולקק"ל והוא נחנך ביום השנה הראשון לנפלו.
לאורך המסלול נמצאים סלעים ועליהם שלטים
ובהם מנוסחות שבע שאלות הקשורות להיסטוריה ולגיאוגרפיה של האזור. פתרונן של השאלות נמצא על הסלע סמוך עם ההתקדמות בשביל. כל שאלה מתחילה באחת האותיות המרכיבות את שמו של רן. החידות חוברו ע"י אמו עטרה. השביל מגיע למצפה, שהוא גם נקודת הנפילה המדוייקת של המסוק, בו הוקם גלעד לזכרו של רן. באתר ההנצחה ישנו לוח המספר את קורות מלחמת לבנון השנייה כמו גם על חייו של רן. משרידי המסוק
הוקם באתר פסל הנפתח לשמיים. על שלט במקום חקוקות מילות שירו של נתן יונתן, "שיר ארץ":
bottom of page