top of page

אליה

לרן


אני יודעת שלפני שנהרגת, הספקת לחשוב... וזו בכלל לא שאלה על מה חשבת.


חשבת על ילדיך האהובים וידעת שכבר לא תהיה להם לאבא. אבא אוהב, אבא מחבק.


חשבת על גלית וידעת שכבר לא תוכל להיות לה לבעל.


כי...כי אתה במקום אחר, מקום שבו כולנו נהיה פעם.


.

bottom of page