top of page

בטינה

למשפחת כוכבא שלום רב,שמי בטינה והינני אמנית הגרה ברמות נפתלי. באחד מלילות יולי 2006 נזעקנו החוצה לקול רעש חריג. מסוק החטיא במטרים ספורים את גג ביתנו ונעלם ביער לרגלינו. תוך דקות מעטות נודע לנו פשר העניין: שכננו, ד"ר איתן הלר הגיע ראשון למקום ההתרסקות ועסק בחילוץ הטייס הפצוע ופינוי ההרוג. זמן קצר אחר כך גם נודע לנו שם הנופל: רן כוכבא.גבורתם של שני הטייסים שעשו הכל בכדי לא לפגוע בבתי המושב, אף במחיר חייהם מלווה אותנו בתחושה של כבוד והערכה עצומה.במסגרת סדרת עבודות צילום-ציור בהם אני עוסקת, קפץ לעיני צילום שלתדהמתי ראיתי בו את המסוק בין העצים. אין הכוונה שזהו צילום מהאירוע עצמו - אלא דימוי של המציאות. צילום זה מוקדש מבחינתי לזכרו של רן. צירפתי למכתב זה את הצילום המדובר (באיכות מופחתת) ואשמח להעביר לידיכם הדפסה של הצילום - לשימושכם.בתודה וברכה,
bottom of page