top of page

בעז ושרון שחם

לכבוד יהיה לנו לתרום חומרים לאתר להנצחת רן ז"ל, זה המעט שאנו יכולים לעשות בעצם.

חשנו ואנו חשים בעצם מדי יום, כעת כשאנו חיים פיזית בתוך אחת מיצירותיו, שנפלה בחלקנו זכות גדולה בכך שזכינו להכירו.

תחושת ההחמצה שאנו חשים על כך שהוא אינו עימנו עוד מתגמדת כמובן לעמות השכול שלכם המשפחה, אבל דע לך שאחיך נגע בלבבותינו ובחיינו הרבה מעל ומעבר למה שצפוי באפן "נורמטיבי" מיחסים בין אדריכל לבין לקוחותיו ואנו מודעים לחסרונו.
bottom of page