top of page

רותי יוחנן

האתר
מרגש וקורע את הלב ישבתי כמה שעות ולא יכולתי להפסיק לצפות כמובן בכיתי עזבתי קצת ושוב חזרתי.

רואים ומרגישים כמה אהבה הושקעה בזיו יובל ואיתי המקסימים. ירגישו וידעו כמה מיוחד ואהוב היה אבא רן וכמה הרבה היה בו לאהוב

bottom of page