top of page

השיר על הארץ (טיול יום הולדת 40 לרן) 2009

מילים: יהושע סובול

לחן: יוני רכטר

בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ

בואו נשיר את השיר הצהוב של החול

יחפנים מתהלכים לארכה ולרוחבה של הארץ

ועושים איתה אהבה, אנשים פורקי עול.

איפה הארץ ההיא, שקראו לה קטנטונת?

איפה אותה אהבה מגולגלת בחול?

אנרכיסטים הולכים בדרכים, לעורם רק כותנת

ובוערת אש בראשם ששורפת הכל?

תנו לשוב אל אותה הפינה הנדחת

איפה אותם החיים עם שמחת הפשטות

תנו לי מילים עזובות, מנגינה נשכחת,

להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות.

תנו לשיר את השיר החולה, הקודח,

מאוהב וזרוק אמיתי בלי זהות וזכויות

תנו לי לחזור בדרכים החולות אהבה לירח,

שוב לחזור וללכת יחף על שברי זכוכיות.

תנו לי לשוב אל אותה הפינה הנדחת...

בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ

בואו נשיר את השיר הצהוב של החול

יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ

ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול.

bottom of page